اهداف ما

۱- خرید بدون واسطه از تولیدکنندگان

۲- کاهش هزینه های رفت و آمد و حمل و نقل شما مشتریان گرانقدر

۳- تلاش برای جلوگیری از اتلاف وقت شما و چرخیدن در فروشگاه های مختلف